Alternativa festivaler – Urkult

En del festivaler är mer än en glad musiksammankomst, det är något mer, en rörelse, ett ställningstagande. Urkult vid Nämforsen är en sådan. Den årliga Urkultfestivalen i Näsåker utanför Sollefteå arrangeras i år för 25:e gången.

Varje år invigs festivalen med en magisk, populär show av eldartister, den går under namnet Eldnatten. Inriktningen på festivalen är folk- och världsmusik och det komme alltid artister från världens alla hörn.

Populärt campingområde

Sveriges Radio finns alltid med på något hörn för att spela in konserter som då sänds i radio. Hela festivalen och området genomsyras av en koppling till Näsåkers långa historia med mångtusenårigt gamla hällristningar vid Ångermanälven. De syns bland annat i festivalens slogan “tusentals år senare tänds åter eldarna invid Nämforsen”. Festivalen har rimliga ljudnivåer så att alla ska kunna vara där och det finns en speciell lekplats för barnen. De tält- och campingplatser som finns blir snabbt uppbokade och många har Urkult som ett måste varje sommar och återkommer därför år efter år. Därför är det också många som lär känna varandra så det blir en familjär stämning på området. Man har även tänkt på hela linjen för ett hållbart samhälle och för klimatet. Det visar man genom några oilka områden.

Ekologisk mat

Maten – All den mat som serveras på festivalområdet är ekologisk, arrangörerna kräver av matförsäljarna på festplatsen att deras råvaror är ekologiska. De förmedlar även kontakter mellan lokala matproducenter och försäljare, allt för att maximera andelen lokalt producerad mat. En av anledningarna till att man har kravet på ekologisk mat är för att den framställs utan bekämpningsmedel vilket då håller vatten och mark renare. Att dessutom främja den lokalt producerade maten  ger kortare och färre transporter och främjar samtidigt en levande landsbygd. För arrangörerna av Urkult är det viktigt att de kan skapa en unik festival med så lite negativa avtryck på miljön som det bara är möjligt. Eftersom det är väldigt många människor på samma begränsade område under några intensiva dagar så är det viktigt att ha en bra strategi. Det är också en viktig aspekt att få med sig både besökare och artister i arbetet också, vilket Urkult verkligen lyckats med.

Kompostering och festivaltåg

Alla avfall sorteras, komposteras och återvinns, toaletterna har urinseparering och man använder så miljövänliga material som möjligt.

Kompostering och festivaltåg

För att minska förbrukningen av resurser så uppmanar man besökarna att ta med egna bestick och vattenflaskor. Vatten kan man sedan fylla på vid flertalet platser. De uppmanar även att man ska äta upp den mat man köper eller tillagar för att minska på matsvinnet. De engångsartiklar som finns på festplatsen är alla tillverkade av komposterbara material. Däremot krävs det en biogas-anläggning för att bryta ned dessa och den närmsta ligger i Härnösand. Festivalen har för liten mängd avfall för att det ska vara effektivt ur miljösynpunkt att transportera det dit. Istället bränner man själva engångsartiklar och matavfall. Förutom sopsortering så kan man välja att ta Urkulttåget direkt från Stockholm och till festivalen. Tåget stannar 600 meter ifrån festivalplatsen. Nässjö järnvägsmuseum tillsammans med Ådalslidens Järnvägsvänner arrangerar resan som även bjuder på livemusik under resans gång. Tågresan är ytterligare en satsning ur miljötänk.