Klassisk musik

Den klassiska musiken finns över hela världen. Beroende på vilken världsdel man befinner sig i så låter den olika och kan även framföras på helt olika typer av instrument. Den klassiska musiken från Europa låter helt annorlunda än exempelvis den musik som kommer från Indien eller Kina.

Barock

Under åren mellan 1600-1750 var det mesta utsmyckat och pråligt. Möblerna har sirliga blommönster ofta i guld. Många klassiska kompositörer i Europa hade sin storhetstid under dessa år. Det var vanligt att spela musik i kyrkorna, men på den här tiden kom man på att efterfrågan var hög och man började spela musik även på andra platser. Förutom ren musik var sång vanligt och då i form av opera.

Några kända kompositörer från den här tiden:

  • Johann Sebastian Bach, Tyskland. Levde 1685-1759. Han skrev bland annat Air, Toccata och Fuga i Dm.
  • Georg Friedrich Händel, Tyskland. Levde 1685-1759. Han skrev bland annat Messias och Water music.
  • Antonio Vivaldi, Italien. Levde 1678-1741. Han skrev bland annat De fyra årstiderna.

Wienklassicismen

Under åren mellan 1750-1825 var en förnuftig period. Människor funderade ofta över hur saker och ting var uppbyggda och hur man kunde få ordning i samhället. Man ville att människor skulle få vara egna individer och vara fria att göra det man vill. Kompositörerna arbetade mycket med helhet, som exempel kan nämnas att musik, text och sång i opera blev lika viktiga för en bra slutresltat. Man började även jobba med att spela olika starkt, i nyanser. Några kända kompositörer från den här tiden:

  • Joseph Haydn, Österrike. Levde 1732-1809. Han skrev flera symfonier, bland annat Symfoni nr 30 i C-dur, Halleluja.
  • Wolfgang Amadeus Mozart, Österrike. Levde 1756-1751. Han skrev flera operor, bland annat Don Juan.
  • Ludvig van Beetohven, Tyskland. Levde 1770-1827. Han skrev flera symfonier, bland annat Symfoni nr 5 c-moll, Ödessymfonin.

Romantiken

Under romantiken styrde känslorna över förnuftet. Människor tog intryck av djur och natur. Fantasin tog stort utrymme. Ekonomin var god, man byggde många fina musikinstrument och verktyg för att spela in musik. Några kända kompositörer från den här tiden:

  • Claude Debussy, Frankrike. Levde 1862-1918. Skrev bland annat La Damoiselle élue (Den utvalda jungfrun).
  • Igor Stravinsky, Ryssland. Levde 1882-1971. Skrev bland annat Våroffer.
  • Eric Satie, Frankrike. Levde 1866-1925. Skrev många stycken för piano, bland annat Trois Gymnopédies.

Indisk klassisk musik

Det finns olika former av klassisk Indisk musik. Grundformen kallas för Raga. En Raga kan vara skriven för instrument eller för röster, eventuellt med något instrument som spelar till sången. En Raga är oftast uppbyggd med enbart en stämma, ofta ingår även en del improvisation i stycket. En raga kan byggas på med flera melodier och även olika rytmer. Det finns flera speciella instrument som används i den indiska musiken.

Indisk klassisk musik

Kinesisk klassisk musik

Den klassiska musiken i Kina är ofta poetisk eller filosofisk. Den framförs ofta på stränginstrumentet Gin som har sju strängar och är en slags Cittra eller på en Pipa som är en slags Luta. Musiken är som poesi utan ord och kräver att den som framför den kan leva sig in i musiken med äkta känslor. Musiken framfördes som en andlig handling, ofta ensam eller i sällskap med några vänner. Det var eliten i det kinesiska samhället som höll på med musik.