Människan och musik – del 2

Oavsett vad vi gör här i livet har vi oftast musik där som kan hjälpa oss att förbättra upplevelsen. Behöver vi koppla av kan lugn musik, en mjuk soffa och en bok vara det rätta receptet. Ska vi träna har vi oftast musik i öronen som hjälper oss att pusha på för att ta i så mycket som möjligt, och när matlagning står på schemat kan man ofta höra toner i bakgrunden som gör sysslan lite roligare. Även i de stora köken på restauranger använder de musik som kockarna gillar för att de på lättast och smidigast sätt ska kunna arbeta och få ut maten i tid.

Säker musik

Vi är väl medvetna om hur musiken påverkar oss i många aspekter, men det finns sätt som det påverkar utan att vi har någon aning om det. Denna inverkan är förmodligen den mest intressanta. Bilen är ett ställe där musiken ofta sätts igång för att få lite sällskap och underhållning på vägen, man ser det också som en självklarhet att musiken hjälper en fokusera på vad man gör. Men detta stämmer inte, musiken kan i vissa fall faktiskt distrahera oss. Man lät både vuxna och ungdomar delta i en studie där de fick lyssna på den musik de själva föredrog medan de körde bil, sedan fick de lyssna på den musik forskare kommit fram till är säker. Resultatet var inte så förvånande, den musik som de själva valt påverkade dem negativt i bilkörningen och ledde till en aggressiv kör stil. Den musik forskarna hade valt ut hjälpte dock till att påverka positivt, körningen blev bättre än när dessa förare inte hade någon musik på alls.

Språk och förståelse

Lika förvånande som denna studie är blir också påverkan instrument har på barn, de som lär sig spela ett instrument och fortsätter i 3 år eller mer får en bättre auditiv urskillning och en bättre finmotorik än barn som inte gör det. En stor påverkan helt klart på barn, men även språket förbättrades. Barnen fick ett större ordförråd och färdigheterna när det kommer till icke-verbala resonemang som förståelse och analysering av visuell information var den också mycket bättre än hos andra barn.

Tränar bättre

Att klassisk musik har en stor inverkan på människan är välkänt, men precis vad det är den gör med en kanske inte alla har koll på. Man spelade upp klassisk musik för strokepatienter i en studie, och det visade sig att de gav en bättre visuell uppmärksamhet än när de fick lyssna på vitt brus eller bara vara i tystnad. Återigen var det här tystnaden som gav det sämsta resultatet i undersökningen. Likaså gäller träning, att träna i total tystnad resulterar i att man gör mycket sämre ifrån sig än om man har någon form av musik omkring sig. En amerikansk forskare, Leonard Ayres, gjorde en studie på cyklister där han upptäckte att dessa trampade fortare under tiden de lyssnade på musik än de gjorde om de inte lyssnade på musik. Musiken tystar de rop om trötthet som hjärnan sänder ut och på så sätt kan man istället fortsätta och köra på tills den verkliga gränsen är nådd.