Musikens historia genom tiderna

Musik har alltid funnits i olika former under hela människans levnadstid. Det har varit musik för fest, jakt, böner, bröllop, begravning ceremonier. Musiken har alltid funnits även om instrumenten inte fanns med alltid.

Efter hand så utvecklade människan enkla instrument som förtydligade musiken, sångerna mm. Musiken har haft en enorm utveckling i människans historia, det har utvecklats till en marknad, en industri och en produktion som inte kan mätas. I dag kan vi lyssna på musik på hur många olika kanaler som helst. Musik har en läkande effekt på människan vilket vi kan se från historien då man sjöng och bad om olika saker. Musiken har följt världens utveckling på många sätt och skapat möjligheter för människorna som vi vara med musik, göra musik, lyssna på musik. Musiken är det som visat sig förena människor på ett bra sätt. Musik skapar gemenskap och tillhörighet.

Musikens utveckling

Musiken har utvecklats med hur vår värld har utvecklats. Det finns många epoker i musiken, renässans, barock, mm, den klassiska musiken som kom ifrån forna Frankrike. På senare tid utvecklades musik i USA av de svarta som skapade blues, country, och sedermera rock. De vita tog till sig denna typ av musik och formade till den och la på sitt sound på den. All musik från den tiden handlar mycket om livet, livsöden och människans historia. Redan på 800-900 talet skapades gregoriansk musik av munkar i kloster. Redan tidigt började människan skapa instrument av olika material, benbitar blev till en flöjt, man spelade på ihåliga stammar med pinnar, uppfinningsrikedomen var stor då det gällde att skapa instrument. I slutet på 1800 talet kom den första gitarren som utvecklades i Spanien som sedermera blev en symbol för musiken. Instrumenten har utvecklats i en rasande fart under 1800 talet och framåt. Till en början var de tunga och klumpiga men förfinades mer och mer.

Musiken som en produkt

I dag är musiken en produkt som har en stor omsättning. Evenemang, konserter, tävlingar, underhållning, musiken finns med på så mycket i det vardagliga livet. Nästan alla lyssnar till musik någon gång under dygnet. Musiken har fortfarande en stark prägling av gemenskap och sammanhang. På 60, 70 80 och 90 talet in på 2000 talet blev musiken mer tydlig och välgörande på olika sätt. Det finns stora ikoner i dag som tjänat massor av pengar som gått tillbaka till mänskligheten i form av olika gåvor till olika saker, cancer, fattiga, ungdomar mm. Senaste Polarprisvinnaren Sting fick en miljon, vilket han skänkte tillbaka för ungdomars utveckling inom musiken. Musiken i dag omsätter miljarder och förgyller människors vardag i alla olika tillstånd. Musikens utveckling har i dag blivit mycket mer teknisk vilket gör det lite svårt för var och en att utveckla, men en gitarr och en röst räcker långt, det behöver inte vara så komplicerat, det kan vara som det var förr i tiden, musiken är ett budskap och det har det alltid varit. Att räkna upp alla musikstilar och beskriva dom skulle bli en hel bok. Men musiken har haft en enorm utveckling de sista 50 åren med många fina skapare. Det kommer inte att stanna upp.

Musiken som en produkt

Sammanfattning

Musik är allomfattande och följer människan sedan första dagen så långt tillbaka i tiden vi kan se. Instrument och kompositioner har utvecklats. Till att i dag vara en miljard produktion i olika sammanhang. Musiken skapar gemenskap och sammanhang människor emellan.