Starka upplevelser från musik – del 1

Toner från musik är något som påverkar oss alla, vare sig det är medvetet eller inte så tar effekten på oss. Det finns otaliga studier som gjorts när det kommer till just musikens effekt på människan, men en viss typ av musik har inte samma effekt på en person som det har på en annan. Tonerna från de olika genrer påverkar oss olika, för mig är det större risk att ögonen lyser upp av tonerna från en elgitarr i en härlig rocklåt jämfört med om de inledande tonerna i en poplåt skulle ljuda ur högtalarna. Det är den egna individens upplevelse som avgör vilken typ av musik man tycker om.

Gamla som unga

Musiken är en kungsväg till vårt innersta och detta omvittnas av en berättelser som professorn Alf Gabrielsson samlat in, dessa handlar om människors starka musikupplevelser. I denna samling har nästan 1000 personer från 13 år ända upp till 91 år berättat om sin absolut starkaste musikupplevelse, dessa berättelser har publicerats i hans bok Starka Musikupplevelser. Men det behöver inte vara en hel låt som ger den där upplevelsen, det kan räcka med bara en enstaka ton eller ett enstaka ackord.

Alf Gabrielsson

Kända verk

Denna samling av berättelser täcker hela 1900-talet och alla olika genrer finns representerade, men det ligger så klart en tyngd i den västerländska musiken. En del av dessa är de som har lyssnat på Tjajkovskijs Pathétique, Dvoráks Från nya världen och Sibelius Finlandia. Det är ju trots allt inte för intet som dessa är de stora känslosamma musikstycken från 1800- och 1900-talen. Dock är det inte bara denna typ av musik som är med, här finns berättelser från när man varit på operabesök, pianospelet från pappas dansande fingrar och godnattsagor. Det är även känslor från rockkonserter med Pink Floyd, den där kvällen man spenderade på puben i tonerna från Rolf Wikström. Ja i de allra flesta fallen är det just livemusik det handlar om.

Definition av musikupplevelse

Det som gör det till en stark musikupplevelse är att man upplevde det i just den stund man gjorde, när man sedan återberättar detta för andra, oavsett hur lång tid som har gått, så kommer man ihåg atmosfären, lukter, omgivningar och framförallt känslan man fick inombords. De vanligaste reaktionerna man får är glädje och lycka, en total absorption. Kropp, tid och rum försvinner, kontrollen likaså. Men det är inte de enda reaktionerna man kan få till detta, kalla kårar, tårar, rysningar och gåshud är vanligt även de. Man får ilningar i kroppen som i vissa fall kan stegras till transcendens, alltså en upplevelse som går utöver det man anser tillhöra normal varseblivning och erfarenhet.

En egen värld

Även om de allra flesta erfarenheter handlar om människor som lyssnat till musik, så finns det även de där man själv har musicerat. Här berättar en blåsare om hur han, när han spelar sitt instrument, lättar och svävar över ensemblen. Själva spelandet går då av sig självt och han försvinner in i tonernas värld. Dessa upplevelser går rakt in i vårat allra innersta där vi bär tankar och känslor som vi inte själva är medvetna om.